NNR Nyheter 1 2013

Regelrapport 2012 – Dags för leverans i regeringens arbete

NNR har nu presenterat Regelrapport 2012 – Dags för leverans i regeringens arbete. I rapporten har vi i likhet med föregående år låtit SKOP ställa ett antal frågor till företag om olika aspekter kopplade till utformningen av regelverken och om deras åsikter om förändringen över tid.

Läs skrivelsen här.


Stort intresse för gold-plating på IRRC 2013 i Berlin

Den internationella konferensen International Regulatory Reform Conference 2013 samlade 370 experter från 47 länder i Berlin för att diskutera smartare regelgivning. NNR var på plats och arrangerade en välbesökt workshop om gold-plating som en del av konferensen.

Läs mer här.


Regelrådets årsrapport riktar kritik mot regeringen

I två av tre fall har Regelrådet underkänt ärenden från regeringskansliet på grund av brister i utredningar av konsekvenser för företag. Bristerna riskerar att leda till att nya regler blir onödigt dyra för företag. Det visar Regelrådets rapport för 2012 som nu har lämnats över till näringsminister Annie Lööf. Regelrådets ordförande Karin Lindell menar att regeringen måste ta sitt ansvar, ställa högre krav på utredningarna och följa upp de utredningar som har brister.

Läs Regelrådets rapport här.


Bakslag i regeringens regelförbättringsarbete

En ny SKOP-undersökning gjord på uppdrag NNR, visar att var tionde företagare (11 procent) upplever att det i år har blivit enklare att följa statliga regler jämfört med föregående år.

Läs mer här.


Rapport från småföretagsdagarna

Tillväxtanalys presenterade vid en workshop på småföretagsdagarna rapporten – Regelbörda och växande företag (rapport nr 2012:06). I rapporten gör myndigheten en jämförelse med utgångspunkt i olika internationella undersökningar som på olika sätt behandlar frågan om regelbörda och olika typer av regelbörda som kan antas vara tillhämmande för små- och medelstora företag. Av rapporten framgår att Sverige har väl fungerande regelverk och institutioner på ett flertal olika områden medan det samtidigt finns regelområden som får antas påverka företagens tillväxtmöjligheter negativt. Utifrån de undersökningar som finns och de frågor som dessa fångar upp konstaterar myndigheten att de främsta tillväxthindren utgörs av arbetsmarknadslagstiftningen och skatteområdet. På arbetsrättens område är det främst de s.k. senioritetsprincipen som ligger till grund för turordningsreglerna och som i jämförelse med andra länders regelverk får bedömas vara en nackdel för svenskt vidkommande. Inom skatteområdet lyfts den relativt höga beskattningen för individer fram och nivåerna på kapitalskatterna som i ett internationellt perspektiv bedöms vara problematiska.


Kalendarium

Det sker mycket på regelområdet i vår, både hemma i Sverige och i EU. I NNRs kalendarium lyfts några av händelserna upp.

Ni finner hela kalendariet här.
 


Ladda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här.

Dela den här sidan