NNR Nyheter 2/2007

Välkommen till ett nytt nummer av NNR Nyheter – Sveriges enda
nyhetsbrevbrev om hur vi kan få färre och enklare regler.

Ur innehållet:

Höga regelkostnader för företagen
NNR har i sin unika rapportserie om företagens totala regelkostnader
presenterat två nya rapporter; Tranås Energi AB och Gnosjö
Automatsvarvning AB.

Välkommet momsförslag
Regeringen har presenterat ett förslag om att mindre företag skall få
möjlighet att rapportera in moms fyra gånger om året, istället för som
idag varje månad.

Tre frågor om regelförenkling till Thomas Östros:
”Regeringen har en lång väg kvar innan verklighet och retorik
stämmer överens.”

Kunskapen om företagens regelkostnader är låg
NNR har undersökt hur allmänheten, företagare och beslutsfattare ser
på regelförenkling. Samtliga grupper underskattar småföretagens
totala regelkostnader.

OECD har granskat regelförenklingsarbetet i Sverige
Totalt räknar OECD med att företagens administrativa regelkostnad
uppgår till ca 5,5 miljarder euro per år i Sverige.

NNR arrangerar seminarium om regeringens
regelförenklingsarbete 25 maj

I samband med sin stämma den 25 maj arrangerar NNR ett seminarium
under rubriken:
”Regeringens regelförenklingsarbete för företag, ny byråkrati eller
lägre kostnader?”

Jens Hedström ny ordförande i Working Group
for Better Regulation i BUSINESSEUROPE

Jens Hedström, VD för Närings­livets Regelnämnd, har utsetts till
ordförande i BUSINESSEUROPE Working Group for Better Regulation.

»Ladda ner nyhetsbrevet här!

Dela den här sidan