NNR Nyheter 4 2012

Ständigt fokus på ständiga förbättringar

Allt kan oftast bli i alla fall lite bättre här i världen och så även inom regelförenklingsområdet. På den kommunala nivån kan handläggningstider kortas och tillgängligheten för företagare bli bättre. Avgifterna kan minskas och godtyckligheten utraderas. Från vårt håll så gör vi en insats genom att visa upp förbättringspotentialen på några viktiga områden genom våra kommungranskningar. Den förra stora granskningen gjordes 2010 och nu i höst påbörjar vi en uppföljning. Det ska bli spännande att se förändringarna!

På den nationella nivån finns det som bekant mer att göra för att få till en minskning av regelbördan för företag. Där arbetar vi bland annat med utredningar för att få till stånd konkreta förbättringar, exempelvis genom utredningen om minskat uppgiftslämnande och förenklingsutredningen, som siktar på konkreta näringslivsförslag.

Vi kommer efter hand att rapportera om hur arbetet fortlöper och vi fortsätter förstås oförtröttligt att kämpa för ett ständigt förbättrat företagsklimat.

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNRAtt tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning

Den 14 september överlämnade Näringslivets Regelnämnd, NNR, och Regelrådet en gemensam rapport till regeringen, Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning.

I rapporten beskrivs bland annat fall då gold-plating lett till konsekvenser och kostnader för svenska företag och den har flera förslag till hur Sverige kan bli bättre på att genomföra. Först och främst behövs en gemensam definition av gold-plating. Dessutom borde minimum som krävs enligt EU-lagstiftningen vara utgångspunkt vid genomförande i Sverige.

Rapporten finns att ladda ner här.
Pressmeddelandet finns här.Företagargruppen diskuterade regelförbättringar

Den 28 augusti träffade NNRs företagargrupp Henrik von Sydow (M), som är ordförande i riksdagens skatteutskott. En viktig diskussion om företagens prioriteringar av olika regelförbättringsförslag med betoning på skatt- och momsförslag ägde rum. Under dagen hade gruppen också ett möte med bl a Henrik Oretorp (C), kommunalråd i Halmstad, om regelförbättringar på kommunal nivå.

Läs mer här.Genomförandeutredningen har startat

Första mötet med uppgiftslämnarutredningen har ägt rum och därmed har starten gått för den process som ska minska och förenkla företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter. NNR deltar i utredningens arbete som enda representant för näringslivet. Utredningen ska vara klar i november 2013 och har då förhoppningsvis ett skarpt förslag om att företagen bara behöver lämna uppgifter på ett ställe och att samma uppgifter inte behöver lämnas flera gånger till flera myndigheter. Andrea Femrell är NNRs representant i utredningen.

Läs mer här.Europaparlamentets roll i förenklingsarbetet för företag

Den 26 september deltar Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, i ett seminarium som arrangeras av BusinessEurope och Svenskt Näringsliv. På seminariet, som äger rum i Bryssel, kommer Europaparlamentets roll i regelförenklingsarbetet för företag att diskuteras, bland annat med tonvikt på kostnader och nytta av regelverken samt hur detta passar in i EUs lagstiftningsprocess.

Läs mer om seminariet här.Leder regelarbetet rätt? Intressanta fakta från OECD

För den som är intresserad av en internationell inblick på våra områden, kan det vara väl värt att gå in på OECDs hemsida. Där finns nu uppdaterad information om de mätbara effekterna av regelförbättringsarbetet, såsom om reformerna verkligen förbättrar kvaliteten på reglerna och om dessa åtgärder leder till ökad tillväxt och bättre miljö med mera. Läs mer här:

Läs mer här.


Kalendarium

Det sker mycket på regelområdet i höst, både hemma i Sverige och i EU. I NNRs kalendarium lyfts några av händelserna upp.

Ni finner hela kalendariet här.

Läs mer här.


Ladda ner hela nyhetsbrevet i printbart PDF format här.
 

 

Dela den här sidan