Permanentning av Regelrådet – ett välkommet besked!

Att regeringen har beslutat om att permanenta Regelrådet är ett positivt besked som långsiktigt förhoppningsvis kan medverka till att öka kvaliteten på konsekvensanalyserna i samband med förslag till nya eller ändrade regler som berör företag.

– Beskedet är bra och från näringslivets håll har vi påpekat Regelrådets viktiga betydelse länge. Enligt vår uppfattning är det positivt att regeringen inser att det krävs en permanent kontrollfunktion i likhet med vad som finns i många andra länder, säger Tomas Lööv sakkunnig på NNR.

NNR har nyligen i en PM påtalat behovet av flera olika åtgärder som regeringen skulle kunna göra för att förbättra Regelrådets verksamheter och mandat. I detta ingår bland annat att se över i vilket skede Regelrådet ska kontaktas, se över behovet att ta fram analysverktyg och metoder som kan användas i olika typer av ärenden.

– Vi hoppas att regeringen tar till sig av våra förslag. Det gälleratt skapa en kedja med samverkande åtgärder där kontroll är en viktigdel, men för att få till en riktigt stark kedja måste även övriga länkar förstärkas. På så sätt blir verksamheten än mer effektiv och kan arbeta i akt med regeringens målsättning om att minska företagens regelbörda; ett mål vi alla delar, fortsätter Tomas Lööv.

Dela den här sidan