Referat NNR seminarium

Referat NNR seminarium den 25 maj ”Regerings regelförenklingsarbete för företag, ny byråkrati ellerlägre kostnader”:

Elisabeth Thand Ringqvist, Politisk sakkunnig vid Näringsdepartementet och ansvarig för regeringens regelförenklingsarbete, redogjorde för hur långt regeringen kommit i sitt arbete att sänka företagens administrativa kostnader. Hon betonade vikten av den tydliga målsättning om att sänka företagens administrativa regelkostnader med 25 procent som regeringen satt till 2010.
– Nu finns det politiska ledarskapet, vi har satt en ambitöst mål och vi kan nu mäta våra resultat. Det är ett enormt stort förändringsarbete och det kommer att ta tid. Den handlingsplan regeringen ska fatta beslut om inom de närmaste veckorna innehåller 159 förenklingsförslag. Elisabeth passade också på att tack NNR och dess medlemsorganisationer för deras 500 konkreta regelförenklingsförslag.
-Alla ska få återkoppling, avslutade hon.

Under seminariet presenterades också NNRs undersökning ”Företagens totala regelkostnader” där NNR undersökt vilka regelkostnader några enskilda företag i olika branscher har haft. Ett av företagen var WelcomeGruppen som driver hotell- och restaurangverksamhet. Claes Roos, VD för WelcomeGruppen berättade att han blev förvånad när han fick se resultatet.
– Jag blev chockad när jag fick se att WelcomeGruppen hade regelkostnader på 4,3 miljoner. Jag hade inte trott att det kostade mig och mina medarbetare så mycket.

– 25 procents säkning är inget djärvt mål, det är ett realistiskt mål, sa Claes Roos om regeringens målsättning och efterlyste klarare besked om när förändringarna kommer.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson betonade att arbetet inleddes redan under förra mandatperioden där Miljöpartiet drev förenklingsarbetet framåt. Ett exempel på konkret nytta för småföretagen han lyfte fram var avskaffandet av arvs- och gåvoskatten.

Peter Eriksson varnade även för att underskatta motståndet som finns hos vissa svenska myndigheter och EUs institutioner.

Jens Hedström, VD för NNR, konstaterade att förutom minskade regelkostander för företagen innebär förenklingsarbete att det skapas nya jobb.
-En färsk undersökning som NNR gjort tillsammans med Företagarna visar att 7 av 10 företagare skulle anställa om regeringen genomför sitt regelförenklingsarbete.

Jens Hedström, Elisabeth Thand Ringqvist, Peter Eriksson och Claes Roos deltog i seminariet
Jens Hedström. Elisabeth Thand Ringkvist, Peter Eriksson
och Claes Roos deltog i seminariet.

Ladda ner presentationen från seminariet här.

Dela den här sidan