Save the date 16 september – NNR webbinarium om regelförbättring

Regelförbättring – konkurrenskraftsverktyg i tid av kris

Välkommen till NNRs webbinarium med partiernas talespersoner i regelförbättringsfrågor och representanter från näringslivet. Vi kommer att diskutera vad de politiska partierna anser behöver göras inom regelförbättringsområdet och hur regelförbättring kan användas som ett verktyg för att stärka företagen och den svenska konkurrenskraften.

Företagen har under flera års tid upplevt en ökad regelbörda och regelkostnaderna har ökat med flera miljarder under de senaste åren, vilket drabbar tillväxt och konkurrenskraft. Samtidigt har Coronaepidemin slagit hårt mot företagen i Sverige och i omvärlden, vilket i vissa fall gör att regelbördan blir en fråga om överlevnad och återhämtning för de svenska företagen. Under året händer flera saker som kan få betydelse för det svenska regelförbättringsarbetet. Regeringen ska fatta beslut om nya regelförbättringsmål, två utredningsuppdrag om att förenkla har lagts och riksdagen har lagt fram olika tillkännagivanden som berör regelförbättring.

Vad säger våra folkvalda och vad vill näringslivet? Vilken betydelse anser partierna att regelförbättringsfrågan har för svensk konkurrenskraft och företagande samt mot bakgrund av Coronakrisen? Vilka nya politiska mål vill de sätta upp för regelförbättringspolitiken? Vad anser företagen behöver göras på kort och lång sikt- och håller politiken med?

Medverkar gör riksdagspartiernas talespersoner i regelförbättringsfrågor. Dessa kommenteras av Andrea Femrell, VD NNR, Elisabeth Thand Ringqvist, företagare och ordförande i Regelrådet, fd politiskt sakkunnig (C) m.m, samt Stefan Stern, rådgivare åt bl a Wallenberg Foundations AB och Nordstjernan och fd statssekreterare (S).

Seminariet modereras av Jörgen Huitfeldt, chefredaktör Kvartal.

Mer information kommer senare men notera gärna datum och tid redan nu!

Dela den här sidan