Svensk Dagligvaruhandel om vikten av regelförbättring och medlemskap i NNR

Vi har intervjuat Daniel Liljeberg från vår nya medlem Svensk Dagligvaruhandel om vikten av regelförbättring – och medlemskap i NNR.

Hej och välkommen som ny medlem i NNR!

Tack så mycket!

Kort om medlemmen/organisationen.

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Våra medlemsföretag är Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna.

Dagligvaruhandeln är en viktig del i hela livsmedelskedjan och Svensk Dagligvaruhandel verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor. Vi tror på det fria marknadsmötet, uppriktighet och redlighet samt hållbarhet i produkter och processer.

Svensk Dagligvaruhandel tillvaratar och främjar sina medlemsföretags gemensamma intressen i näringspolitiska frågor samt företräder medlemsföretagen i frågor av gemensamt intresse inför stat, myndigheter, organisationer, EU och andra internationella organ.

Varför blev din organisation medlem?

Vi gick med i NNR för att förstärka vårt arbete för regelförenklingar. Vi hoppas kunna dra nytta av NNRs kompetens och nätverk framförallt vad gäller att samla in data.

Vilka frågor inom regelförbättringsområdet är viktiga/viktigast för er bransch? (På vilket sätt/varför)

Butikskontrollerna. Flera kommuner och myndigheter utför kontroller i dagligvaruhandelns butiker. Det kostar dels pengar i form av kontrollavgifter som kan variera kraftigt beroende på kommun. Dels medför det kostnader när personal måste bistå kontrollanterna på olika vis vilket såklart inkräktar på personalens arbetstid.

Vad hoppas du att vår nya regering ska ta tag i först på regelförbättringsområdet?

Vi hoppas att regeringen vill ta tag i butikskontrollfrågan men också myndigheternas uppträdande generellt. Flera myndigheter i vår sektor lyckas inte få fram handledningar och dylikt i tid i samband med att ny lagstiftning träder i kraft. Myndigheter som på olika sätt är i kontakt med livsmedelsbranschen måste bli mer företagsvänliga.

En sak som vi fäster hopp till angående den nya regeringen är livsmedelsstrategin. Tillväxtverket och jordbruksverket kommer under våren att föreslå en handlingsplan för strategin åren 2020-2022 och vi har haft mycket kontakt med dessa myndigheter angående myndigheternas sätt att arbeta och hoppas att den nya handlingsplanen kommer att avspegla det.

Dela den här sidan