NNR Nyheter 5 2023

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
NYHETSBREV – DECEMBER 2023
Regelförbättringsklappar att vänta
Andrea FemrellSå har vi kommit fram till den tid då flera av oss kanske börjar summera året som gått. Vi gör det som sig bör i detta nyhetsbrev, med ett traditionsenligt julrim. Likväl är det ändå ett par saker som är värda att uppmärksammas lite extra. Bland dem finns förstås regeringens utlovade beslut om att inrätta ett förenklingsråd och ett implementeringsråd. Det ska bli mycket spännande att följa deras arbete på nära håll. NNRs ambition är en mycket stor delaktighet i rådens arbete. Vi har också, som ni kan läsa om i detta brev, skickat in prioriterade regelförbättringsförslag som vi vill att regeringen och förenklingsrådet tar sig an först. Det är ju viktigt att arbetet kan komma igång så fort som möjligt.
Ett annat intressant och viktigt beslut att se fram emot är regeringens förenklingsuppdrag i myndigheternas regleringsbrev. Sådana uppdrag ska inte underskattas. Samtidigt krävs att regeringen vet vad den vill och tar hand om det som myndigheterna levererar på ett effektivt sätt.
På det internationella området händer det också spännande saker, bland annat förbereds för minskade rapporteringskrav. Ledtiderna är förvisso längre än de beslut som fattas på hemmaplan, men åtgärderna får ett stort genomslag om de genomförs.
När det nu lackar mot jul ber jag att få tillönska alla en lugn och fin högtid med era nära och kära. Vi ses på andra sidan året, redo att arbeta för att de reformer som beslutats om får genomslag.
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
SVERIGE
[bild]
Hemställan om prioriterade regelförbättringsförslag
NNR har tidigare välkomnat regeringens satsning på regelförbättringsarbetet och då inte minst nyheten om att ett förenklingsråd och implementeringsråd ska inrättas. För att underlätta rådens första tid och hjälpa regeringen att prioritera har NNR med medlemmar tagit fram och sammanställt 19 regelförbättringsförslag som man anser att regeringen och förenklingsrådet i ett första steg bör fokusera på. Förslagen återfinns inom områdena skatt, miljö och myndighetsutövning.
– Flera av förslagen har redan varit föremål för olika utredningar, i några fall finns även framarbetade författningsförslag. Det finns alltså goda förutsättningar att snabbt åstadkomma märkbara resultat – i form av tidsbesparing, kostnadssänkningar, ökad investeringsbenägenhet och minskad osäkerhet för företagen, säger NNRs VD Andrea Femrell.
Läs mer här.
NNR med medlemmar skriver i Altinget
– Det är många års krångelinflation som behöver bekämpas och förenklingsrådet och regeringen har ett gediget arbete framförs sig. Å andra sidan går det att lösa och mycket kunskap finns att hämta, inte minst hos de verkliga experterna – företagen – som drabbas av regelkrånglet.
Det skriver Andrea Femrell, Vd Näringslivets regelnämnd tillsammans med Anders Holmestig, Vd Fastighetsägarna, Palle Borgström, Förbundsordförande, LRF, Pernilla Norlin, Samhällspolitisk chef Företagarna, Peter Thörn, Förbundsordförande Småföretagarnas riksförbund och Sofia Larsen, Vd Svensk Handel i Altinget apropå den hemställan till regeringen som omnämns ovan.
Läs mer här.
Ny rapport om regelkrångel från Kommissionen för Skattenytta
Kommissionen för Skattenytta har presenterat rapporten Minskat regelkrångel och ökad skattenytta. Rapporten lyfter fram flera olika delar och reformer som kan bidra till ett betydligt effektivare regelverk. Exempel på detta är ett effektivitetskansli inom Regeringskansliet, ett antal styrande principer vad gäller kostnadseffektivitet, en förbättring av konsekvensanalyserna som föregår olika regelverk samt uppdrag till myndigheter att maximera utfallet för medborgare liksom en skyldighet att påtala vad som hindrar effektiviseringar. Författare till rapporten är Lars Jagrén och Tomas Lööv, den senare medarbetare på Näringslivets Regelnämnd (NNR).
Läs mer här.
NNRs Tomas Lööv intervjuad om förmögenhetsregistret
– Jag ser en stor risk för läckage med hänsyn till att det är väldigt känsliga data. Vad händer då? Jag tror inte att alla har förstått det principiella, att staten ska gå väldigt långt in i den enskilda ekonomin och få tillgång till information.
Det säger Tomas Lööv, sakkunnig på NNR, i en intervju i Tidningen Näringslivet.
Läs hela artikeln här.
NNR på regelsafari
NNR deltog nyligen i en ”regelsafari” för myndigheter på en mjölkgård strax utanför Enköping. På gården hade ett antal stationer satts upp, som var och en fokuserade på en del av gårdens verksamhet och lyfte ett antal regler som påverkar just den verksamheten – och det är många.
Läs mer om safarin hos LRF här.
EU OCH VÄRLDEN
[bild]
NNR på studieresa i Nederländerna
Nyligen besökte en delegation under ledning av Näringslivets Regelnämnd (NNR) Haag i Nederländerna för att lära sig med om hur landet arbetar med regelkrångel och regelförbättring. Under två dagar hann man göra ett flertal besök och dra många nya lärdomar som kan vara till nytta för det fortsatta regelförenklingsarbetet i Sverige. Resan innebar att många goda nederländska kontakter knöts och återupplivades och NNR kom hem med ett flertal uppslag att arbeta vidare med både hemma i Sverige och i samarbete med kollegor på EU nivå.
Läs mer om resan här.
Kommissionens 25%-mål och arbete för minskade rapporteringskrav till följd av EU-lagstiftning
Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2024 som publicerades i slutet av oktober 2024 work programme ’Delivering for today and preparing for tomorrow’. inkluderar åtgärder som syftar till att uppfylla president von der Leyens åtagande om att minska rapporteringsskyldigheterna för företagen på europeisk nivå med 25 %”. Ett första förslag på detta har presenterats i kommissionens arbetsprogram. I en bilaga (II) presenteras tre olika delar a) 15 förslag för att ”rationalisera” de rapporteringskrav som redan lagts fram sedan mars 2023, b) 26 ytterligare förslag som är planerade och c) 16 initiativ på utvärderingar och så kallade fitnesschecks under år 2024.
För att få in ytterligare input på bördosamma rapporteringskrav gick kommissionen också ut med ett så kallat ”call for evidence”, som nu avslutats. Baserat på resultatet av den, ytterligare samrådsaktiviteter som kommissionen planerar och de uppgifter som de fått in i sitt förberedande arbete anger kommissionen att de kommer att ta fram konkreta rationaliseringsplaner för år 2024 och därefter.
NNRs svar på kommissionens ”call for evidence” finns här med bilaga här.
Fit for Future platforms yttranden för 2023 och dess arbetsprogrammet för 2024 har beslutats
Fit for Future platforms arbetsprogram för 2023 är nu avslutat och samtliga av Fit for Future platforms yttranden inom ramen för arbetsprogrammet har nu antagits av plattformen, Adopted opinions (europa.eu). NNR har under året arbetat aktivt med att förmedla kommentarer och förslag från NNRs medlemmar på utkast till yttranden till sina kontakter i plattformen. I yttrandet om GDPR har ett förslag från Svensk Näringsliv om Codes of Conduct tagits med.
Plattformen förbereder sig nu för arbetsprogrammet för år 2024 som också antogs vid plattformens senaste plenarmöte den 28 november, F4F_2024_AWP.pdf (europa.eu). Plattformen kommer under 2024 att ta fram åtta yttranden, bl a två om rationalisering av rapporteringskrav; ”Automated sustainability reporting”, ”Actions/methodology to avoid the build-up of unnecessary reporting obligations”. Övriga filer som ingår I arbetsprogrammet är bl a “Sustainability‐related disclosures in the financial services sector”, “Evaluation of unfair trading practices (UTP) in B2B relationships in the agricultural and food supply chain”, “QR codes on products” och “Organic production and labelling of organic products”.
[bild]
NNR sammanfattar året med sitt traditionsenliga julrim
Så är det åter dags att året via rim summera
Att locka fram vad minnet tycks blockera
stort som smått nu luftas skall
Om det så angår Bryssel eller Hudiksvall
och om det redan hänt eller snart lär brisera
Läs resten av vårt julrim här!
[bild]
Du följer väl NNR i sociala medier?
Vi finns på Facebook, Linked In och på Instagram. Lyssna också gärna på vår podcast Regelpodden och läs om konkreta exempel på företagens regelbörda på Regelbloggen.
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80.
Ansvarig utgivare: Andrea Femrell, VD
E-post: info@nnr.se, Hemsida: www.nnr.se
Redaktör: Susanne Ydstedt, Scantech Strategy Advisors
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Vill du avanmäla dig från detta nyhetsbrev? Klicka här.
Dela den här sidan