Pressmeddelande: NNR lanserar ”Veckans förbättringsförslag”

Med start den 1 mars kommer Näringslivets Regelnämnd NNR varje vecka att presentera ett specifikt regelförbättringsförslag på sin hemsida www.nnr.se. Förslagen kan, om de genomförs, minska företagens regelbörda, spara tid och resurser eller främja investeringar inom det område förslaget gäller.

Varje förslag presenteras av en eller flera av NNRs medlemmar. Under varje presentation finns en länk där man kan läsa mer om förslaget och kontakta ansvarig person hos den organisation som skickat in förslaget till NNR.

– Syftet med veckans förbättringsförslag är att synliggöra det regelkrångel som dagligen drabbar företagen och samtidigt presentera en lösning på problemen för ansvariga politiker och myndigheter. Rätt använt är våra förbättringsförslag en guldgruva för de som vill göra en riktigt bra insats för att förbättra företagsklimatet, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Samtliga förbättringsförslag, 72 stycken, är samlade i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022” som finns att läsa här. Förslagen kommer från NNRs medlemmar.

För mer information, kontakta:

Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd NNR. Tel: 073-020 56 80.
andrea.femrell@nnr.se

August Liljeqvist, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd NNR. Tel: 072-717 70 92.
august.liljeqvist@nnr.se

Dela den här sidan